تماس

نشانی:کردستان/سقز/خیابان جمهوری/کوچه شیخ مظهر
ایام کاری:شنبه الی پنج شنبه: 9:00 الی 20:00

تلفن:08736222486

موبایل:09109009688